Tilmeld Nyheder
Login

DDS

Spejderbevægelsen:
Spejderbevægelsen blev startet af Robert Baden-Powell, også kendt som BP.
BP var officer i den britske hær. Under belejringen af den sydafrikanske by Mafeking, i 1899, trænede han byens drenge til at løbe med beskeder. Dette gjorde han så byens mænd var frie til mere krævende opgaver.
Da BP vendte hjem skrev han bogen “Aids to Scouting” som blev meget populær blandt engelske drenge. I 1907 afholdte BP den første spejderlejrer på Brownsea Island.
Herefter bredte spejderbevæglsen sig til resten af verden og kom til Danmark i 1909.

Kort om DDS:
Det Danske Spejderkorps (DDS) er en børne- og ungdomsorganisation, der bygger på den internationale spejderbevægelses grundideer – at udvikle børn og unge både fysisk, intellektuelt, socialt, åndeligt, kreativt og følelsesmæssigt. Korpset er åbent for alle uanset race, sprog, religion og politisk overbevisning.
Det Danske Spejderkorps’ formål er “at udvikle børn til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til, efter bedste evne, at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden”.
For at nå vores mål laver vi forskellige aktiviteter. F.eks. er Lejrliv en mulighed for at udvikle sig socialt og fysisk, mens en svær kode sætter hjernen i sving.

Arbejdsgrundlaget:
Hovedemnerne for spejderarbejdet i DDS er:

•    Oplevelser
•    Learning by Doing
•    Patruljeliv
•    Friluftsliv
•    Værdier
•    Medbestemmelse og ansvarlighed
•    Aktiviteter og færdigheder
•    Samfundsliv


Børn leder børn – Demokrati i praksis:

Arbejde i mindre grupper er en vigtig del af spejder-arbejde. Det betyder at vi har patruljer med 5-8 spejdere i hver. Patruljen ledes af en kammerat – og en stor del af spejderaktiviteterne foregår i patruljen.
Ved at arbejde i patruljer udvikler vi børn og unge både socialt, og ikke mindst til at kunne tage et ansvar for patruljen. Når vores spejdere skal løse forskellige opgaver sammen med de samme kammerater, finder de også ud af at vi alle har vores stærke og svage sider. Det er også her spejderne lærer om og prøver at praktisere demokrati – i en tryg ramme som den enkelte kan overskue.
Spejderloven:
Alle verdens spejdere skal på basis af disse 3 principper formulere en spejderlov og et spejderløfte, til brug i det daglige spejderarbejde.

I DDS lyder Spejderloven således:

Den der er med i spejdernes fællesskab, gør sit bedste for:

•    At finde sin egen tro og have respekt for andres.
•    At værne om naturen.
•    At være en god kammerat.
•    At være hensynsfuld og hjælpe andre.
•    At være til at stole på.
•    At høre andres mening og danne sin egen.
•    At tage medansvar i familie og samfund.

Spejderløftet: Jeg lover at holde spejderloven.

I dag er spejderbevægelsen verdens største børne- og ungdomsbevægelse med mere end 35 millioner medlemmer på verdensplan. I Danmark er omkring 80.000 børn og unge medlemmer af spejderkorpsene, hvor DDS tæller omkring 31.000 af disse.

Velkommen
På forsiden kan du altid se de sidste nyheder i gruppen.
Med menuen i toppen kan du navigere rundt på hjemmesiden og se galleriet, kalenderen eller finde forskellige informationer om f.eks. gruppen, grenene, bestyrelsen eller hytterne.
God fornøjelse.
Billeder
Get the Flash Player to see the slideshow.
Find os på Facebook